این متن بعدا جایگزین می شود. در مورد پارسه برای صفحه درباره ما

postal addressتهران ، بزرگراه جلال آل احمد (شرق به غرب) ، جنب بزرگراه چمران شمال ، خیابان حبیب الله زنجانی(پروانه)، پلاک ۶ واحد ۶