می خوانید: گالری تصاویر | صفحه ی HOME

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت ایدم تبریز


دوره ی آموزشی تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها براساس FMEA(AIAG & VDA FMEA 1st edition) – شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم تبریز)

برچسب ها:

دوره ی آموزشی FMEA – شرکت مگا موتور


دوره ی آموزشی تحلیل حالت های خرابی و اثرات آن ها براساس FMEA(AIAG & VDA FMEA 1st edition) – شرکت مگا موتور

برچسب ها:

دوره ی آموزشی تشریح IATF 16949:2016 – شرکت رینگ سازی مشهد


دوره ی آموزشی مبانی و تشریح الزامات استاندارد IATF 16949:2016– شرکت رینگ سازی مشهد

برچسب ها:

پروژه استقرار ISO9001 – شرکت کادک


پروژه استقرار استاندارد ISO9001 – شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)

برچسب ها:

ممیزی IATF 16949 – مجتمع فولاد کویر کاشان


ممیزی استاندارد IATF16949:2016-مجتمع فولاد کویر کاشان

برچسب ها:

دوره آموزشی ISO9001 – شرکت کادک


دوره آموزشی الزامات استاندارد ISO9001 – شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)

برچسب ها:

ممیزی IATF 16949:2016 -شرکت KWANG JIN ازبکستان


ممیزی استاندارد IATF 16949:2016 -شرکت KWANGJIN AUTOSYSTEMS ازبکستان

برچسب ها:

ضیافت شام با مدیران KWANGJIN AUTO SYSTEMS


برچسب ها:

ممیزی IATF 16949:2016 – شرکت BRIDGESTONE


ممیزی استاندارد IATF 16949:2016-شرکت BRIDGESTONE آفریقای جنوبی

برچسب ها:

ممیزی IATF16949:2016 – شرکت پارس پیچ


ممیزی استاندارد IATF16949:2016-شرکت تولیدی و صنعتی پارس پیچ

برچسب ها: