می خوانید: پیشنهادهای سرمایه گذاری

ممیزی در محل سازمان ها

ممیزی


انجام ممیزی های داخلی و همچنین ممیزی تامین کنندگان با استفاده از ممیزین با تجربه و براساس استانداردها و دستورالعمل های مورد نظر سازمان با بالاترین ارزش افزوده

برچسب ها:
مشاوره و نگهداشت سیستم های مدیریت

مشاوره


ارائه مشاوره های استقرار ، بروزرسانی و نگهداشت سیستم های مدیریت بصورت حضوری با استفاده از سر ممیزین و مشاورین خبره

برچسب ها:
آموزش های آنلاین

آموزش های آنلاین


اجرای دوره های آموزشی به صورت آنلاین و با استفاده از بستر های اینترنتی به دو صورت آموزش همزمان و زنده و همچنین به صورت ارائه آموزش های ضبط شده

برچسب ها:
آموزش های حضوری

آموزش های حضوری


اجرای دوره های آموزشی در محل آکادمی پارسه و همچنین در محل های سازمان ها به صورت اثر بخش به همراه کارگاه های آموزشی مورد نیاز

برچسب ها: